lördag, april 18, 2009

Bli tillsammans


Bli tillsammans, originally uploaded by jackjohansson.

Min rapport inom kulturprojektledning handlar om att bli och vara tillsammans.

I kulturprojekt blir människor oftast tillsammans i en eller annan konstellation. Som kulturprojektledare kan det vara smart, angeläget och användbart att kontemplera och fördjupa sig i hur olika ledare och grupper blir och är tillsammans.

Min intention är att skriva rapporten som dagboksanteckningar från fältstudier och intervjuer med för mig intressanta ledare och gruppmedlemmar. Intentionen är också att hämta in synvinklar och perspektiv från eventuella bilder, ljud, texter och videos på internet, i böcker, facklitteratur och press, radio och tv som berör ämnet att bli och vara tillsammans.

Jag planerar att redovisa rapporten i ett rapportseminarie på Kulturverkstan sista veckan i maj.

Här hjärnstormar jag nu några riktningar för mina fältstudier, intervjuer och dagboksanteckningar.

Vem/vilka, vad, när, var, hur och varför?

Möjliga intervjupersoner:

Björn Lanefelt, Linnea Forsberg, Jenny Gustavsson, Magnus Skånberg, Pia Tistelö, Mia Samuelsson, Navid Modiri, Mikael Engström, Sophy Elevall, Magnus Åkerlind, Leif Nilsson (Gbg & Co), Karin Kulturverkstan, Daniel Johansson PK Musik, Per Kulturhuset Kåken och migsjälv.

Frågor:

Hur många olika grupper ingår du i?
Nämn en fungerande grupp som du är ledare för och/eller deltagare i.
Vilka ingår i gruppen?
Hur träffades ni?
När blev ni tillsammans? Olika tidpunkter? Alla samtidigt?
Var blev ni tillsammans?
Hur blev ni tillsammans?
Varför blev ni tillsammans?
Hur länge har ni varit tillsammans?
Nämn 5 glädjeämnen med att vara tillsammans i gruppen.
Nämn 3 utmaningar/svårigheter med att vara tillsammans i gruppen.
Vad är du mest tacksam för med den här gruppen?
Hur bidrar du till gruppen?
Hur bidrar gruppen till dig?
Övrigt. Fri delning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails